XS_AD_GET_RESULTS_FORCES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​GET_​RESULTS_​FORCES

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Deze variabele moet in een initialisatiebestand (.ini) worden ingesteld.

Stel deze variabele in op TRUE om krachten vanuit Robot in Tekla Structures te importeren als u het commando Importeer rekengegevens of Importeer geselecteerde in het dialoogvenster Rekenmodellen gebruikt. De standaardwaarde is FALSE.

Raadpleeg ook

XS_​AD_​GET_​RESULTS_​DESIGN_​VALUES

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende