XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​BOLT_​FILTER

Categorie

Tekening eigenschappen

Gebruik een overzichttekeningfilter om het aantal zichtbare objecten in een tekening te beperken en om te bepalen welke onderdelen in het ankerplan moeten worden opgenomen. Maak eerst het boutfilter voor overzichttekeningen en voer vervolgens de naam ervan als de waarde voor deze variabele in. In Tekla Structures worden de in het tekeningfilter opgenomen bouten in het ankerplan weergegeven.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Voorbeeld

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BOLT_FILTER =<de naam van het tekeningfilter voor bouten>

Was this helpful?
Vorige
Volgende