XS_AUTOMATIC_NEW_MODEL_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​NEW_​MODEL_​NAME

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Eigenschappen modelleren

Stel deze variabele op TRUE (standaardinstelling) in zodat in Tekla Structures automatisch een naam voor een nieuw model wordt voorgesteld in het dialoogvenster Nieuw. De voorgestelde naam is New model XX, waarin XX een volgnummer is.

Als u deze variabele instelt op FALSE, wordt de naam niet voorgesteld.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende