XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES

Categorie: Tekeningeigenschappen

Stel deze variabele in op TRUE om het snappunt in het midden van cirkels te hebben, terwijl u naar het midden snapt van cirkels die in het model door polygoonuitsnijdingen zijn gemaakt. Mogelijk moet u naar het midden van cirkels snappen wanneer u bijvoorbeeld maatlijnen moet maken. De standaardwaarde is FALSE.

Als u de waarde wijzigt, moet u de tekening opnieuw openen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende