XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​BASEPLATE_​FILTER

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Tekening eigenschappen

Gebruik een overzichttekeningfilter om het aantal zichtbare objecten te beperken zodat u kunt bepalen welke onderdelen in het ankerplan moeten worden opgenomen. Maak eerst het voetplaatfilter en voer vervolgens de naam ervan als de waarde voor de variabele in. In Tekla Structures worden de door het tekeningfilter gedefinieerde voetplaten in het ankerplan weergegeven.

Als deze variabele wordt ingesteld, is de voetplaat een onderdeel dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het onderdeel hoort bij hetzelfde merk als de kolom, die het hoofdonderdeel van het merk is.

  • Het onderdeel gaat door het tekeningfilter dat door XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER wordt opgegeven.

Als er in het kolommerk meer dan één onderdeel is dat aan de voorwaarden voldoet, wordt het onderste onderdeel als de voetplaat beschouwd.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_BASEPLATE_FILTER =<de naam van het tekeningfilter voor voetplaten>

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende