XS_AUTODEFAULT_UDL_PERCENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTODEFAULT_​UDL_​PERCENT

Categorie

Componenten

Met deze variabele kunt u een standaardpercentage voor de UDL-berekening instellen. De standaardwaarde is 50.

In AutoDefaultsTekla Structures wordt alleen het percentage in de verbindingseigenschappen gebruikt. Als geen percentage wordt opgegeven, wordt in Tekla Structures deze waarde gebruikt.

In AutoVerbinding wordt alleen het standaardpercentage gebruikt. U schakelt de UDL-berekening in met de variabele XS_AUTOCONNECTION_USE_UDL.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Raadpleeg ook

XS_​AUTOCONNECTION_​USE_​UDL

Was this helpful?
Vorige
Volgende