XS_AD_DRAW_NODE_SCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AD_​DRAW_​NODE_​SCALE

Categorie:Analysis and design

Gebruik deze variabele om de grootte van de rekenknooppunten te verschalen wanneer de rekenknooppunten in modelvensters worden weergegeven.De standaardwaarde is 1.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt in options.bin onder de gebruikersmap opgeslagen, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Teken de modelvenster nadat u de waarde hebt aangepast opnieuw om de nieuwe instelling in te schakelen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende