XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_DRAWING_TOLERANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ANCHOR_​BOLT_​PLAN_​DRAWING_​TOLERANCE

Categorie

Tekening eigenschappen

Met deze variabele kunt u de afstand van een merk vanaf het venstervlak opgeven voor het merk dat in het ankerplan moet worden opgenomen. Voer de afstand in millimeters in. De standaardwaarde is 200.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende