XS_AUTOMATIC_USER_FEEDBACK_SAVING_INTERVAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​AUTOMATIC_​USER_​FEEDBACK_​SAVING_​INTERVAL

Categorie in dialoogvenster Variabelen

Modelleereigenschappen

Voer een geheel getal in om het interval te definiëren waarmee de gegevens over de gebruiksstatistieken worden opgeslagen. Het interval voor het opslaan betekent het aantal commando's of interacties dat de gegevensverzameling vóór het opslaan van de gegevens naar een bestand waarneemt. De waarde van de variabele komt overeen met het aantal rijen in het logboekbestand. De standaardwaarde is 100.

Het logboekbestand heeft de naam UserFeedbackLog.txt en bevindt zich in de map Logs onder het pad dat is opgegeven met XSUSERDATADIR in het bestand teklastructures.ini.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende