XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ASSEMBLY_​FAMILY_​POSITION_​NUMBER_​FORMAT_​STRING

Categorie:Nummering

Hiermee kunt u de inhoud van het familiepositienummer van een merk definiëren.U kunt bijvoorbeeld in plaats van DT1-1, DT1-2 de nummering definiëren als DT1-A, DT1-B.

Stel de variabele als volgt in om dit resultaat te krijgen:

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING= %ASSEMBLY_PREFIX%%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%-%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt in de optiedatabase opgeslagen.

Met de volgende opties kunt u de inhoud van familiepositienummers definiëren.Gebruik zo veel opties als u nodig hebt en plaats elke optie tussen procentsymbolen (%).

Optie

Beschrijving

%ASSEMBLY_PREFIX%

De merkprefix die in de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenvenster is gedefinieerd.

%ASSEMBLY_POS%

Het doorlopende merkpositienummer dat begint bij het startnummer dat in de onderdeeleigenschappen in het eigenschappenvenster is gedefinieerd.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER%

Het merkfamilienummer dat door het startnummer (in onderdeeleigenschappen in het eigenschappenvenster) en de laatste positie in die nummerreeks is gedefinieerd.

%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER_WITH_LETTERS%

Het merkfamilienummer met letters.De letters worden automatisch van A t/m Z uitgevoerd. Als er meer letters nodig zijn, gebruikt Tekla Structures een tweede of zelfs een derde letter, bijvoorbeeld AA or AAA.

U kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBERS.

% ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER%

Kwalificatie merkfamilie gedefinieerd door de criteria voor familienummering in het dialoogvenster Nummering instelling.

%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS%

Kwalificatie merkfamilie met letters.De letters worden automatisch van A t/m Z uitgevoerd. Als er meer letters nodig zijn, gebruikt Tekla Structures een tweede of zelfs een derde letter, bijvoorbeeld AA or AAA.

U kunt ook geldige letters definiëren met de variabele XS_VALID_CHARS_FOR_ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.

%UDA:[uda_name]%

Gebruikersattribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk.Als het attribuut voor het merk is gedefinieerd, wordt het gebruikt.Als het attribuut niet is gedefinieerd, wordt het attribuut van het hoofdonderdeel gebruikt.U kunt ook definiëren dat alleen het gebruikersattribuut van het hoofdonderdeel wordt gebruikt, bijvoorbeeld %UDA:MAINPART.USER_FIELD_1%.

%TPL:[tpl_name]%

Templateattribuut van het merk of hoofdonderdeel van het merk, bijvoorbeeld % TPL:PROJECT.NUMBER%.

Aantal tekens

U kunt het aantal tekens definiëren door een punt en het vereiste aantal aan het einde van elke optie toe te voegen.%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER_WITH_LETTERS.3% resulteert bijvoorbeeld in drie letters voor elk merk, beginnend vanaf AAA.

Voorbeeld

Als u de geavanceerde optie instelt op

XS_ASSEMBLY_FAMILY_POSITION_NUMBER_FORMAT_STRING=%ASSEMBLY_PREFIX%/%ASSEMBLY_FAMILY_NUMBER.3%-%ASSEMBLY_FAMILY_QUALIFIER.3%

wordt het resultaat

A/001-001.

Was this helpful?
Vorige
Volgende