XS_DRAWING_SOLID_MERGE_TOLERANCE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SOLID_​MERGE_​TOLERANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie granicy określającej, czy niektóre obiekty zespołu betonowego mają być scalane w widoku rysunku. Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Wartością domyślną jest 6.0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Przykład

W poniższym przykładzie pokazano wynik scalania elementów.

W następnym przykładzie pokazano usunięcie zbędnych segmentów zakrzywionych elementów znajdujących się jeden nad drugim.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej