XS_DRAWING_CAST_UNIT_HATCH_SCHEMA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​CAST_​UNIT_​HATCH_​SCHEMA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Kreskowanie

Ta opcja zaawansowana służy do określania nazwy pliku schematu kreskowania używanego w rysunkach zespołów betonowych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby używać domyślnego pliku schematu kreskowania, należy wprowadzić nazwę cast_unit.htc.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej