XS_DRAWING_VIEW_REFERENCE_SYMBOL

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​VIEW_​REFERENCE_​SYMBOL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie symbolu wyświetlanego na etykietach widoku rysunku po wybraniu opcji Użytkownik z listy Symbol we właściwościach etykiety widoku rysunku właściwości przekroju, detalu lub widoku głównego. Przykładowo po wprowadzeniu ciągu znaków xsteel@3, Tekla Structures używa symbolu numer 3 w pliku symboli xsteel.sym.

W poniższym przykładzie xsteel@3 została zdefiniowana jako wartość:

Właściwości etykiety widoku zostały zdefiniowane w następujący sposób:

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej