XS_DRAWING_SHEET_WIDTH

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SHEET_​WIDTH

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki rysunku

Ta opcja zaawansowana służy do definiowania domyślnej szerokości arkusza rysunku. Wartością domyślną jest 1000.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Zobacz również

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​X

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​Y

XS_​DRAWING_​SHEET_​HEIGHT

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej