XS_DRAWING_PART_SYMBOL_REPRESENTATION_TYPE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​PART_​SYMBOL_​REPRESENTATION_​TYPE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia dostosowanie przedstawienia elementów symbolem na rysunkach. Wartość 0 (domyślnie) oznacza: według linii odniesienia, a wartość 1 oznacza: według osi. Wpływa to na opcje przedstawienia elementów Symbol i Symbol z profilem częściowym we właściwościach elementu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład: prezentacja elementów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej