XS_DRAW_VERTICAL_VIEW_SHORTENING_SYMBOLS_TO_PARTS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAW_​VERTICAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Ustawienie tej opcji zaawansowanej na wartość TRUE powoduje automatyczne wyświetlanie pionowych symboli skróceń w widokach. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Ograniczenia

  • Symbole skróceń nie są wyświetlane na rysunkach zestawczych.

  • Symbole skróceń nie są wyświetlane na przekrojach elementów prostokątnych drążonych ani na przekrojach kanałowych.

Zobacz również

XS_​DRAW_​HORIZONTAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS

XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​WITH_​ZIGZAG

XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​COLOR

XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​LINE_​TYPE

Skracanie elementów w wybranych widokach

Skracanie lub wydłużanie elementów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej