XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​TEMPLATES_​LIBRARY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Tę opcję zaawansowaną należy ustawić tak, aby wskazywała folder modelu zawierający rysunki szablonów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji. .

Przykład

C:\TeklaStructuresModels\CloningTemplate

(gdzie CloningTemplate to nazwa modelu).

Aby używać biblioteki szablonów klonowania oraz szablonu klonowania:

 1. Otwórz plik user.ini znajdujący się w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings w dowolnym edytorze tekstu.

 2. Ustaw opcję zaawansowaną XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY tak, aby wskazywała folder modelu zawierający szablony klonowania (bibliotekę szablonów):

  set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=%XS_RUNPATH%\DrawingLibrary

  Przykład:

  set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels\CloningTemplate

  (gdzie CloningTemplate to nazwa modelu).

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Klonuj rysunek, kliknij Klonuj oknie Menedżer dokumentów.

 4. Użyj opcji Obiekty i czynności w klonowaniu, aby określić obiekty rysunku do sklonowania i działania dla każdego klonowanego obiektu.

 5. Wybierz kolejno opcje Klonuj z > Inny model. Widać, że folder CloningTemplate jest wyświetlany w polu.

 6. Kliknij Wybierz szablon....

 7. W oknie dialogowym Szablony rysunków wybierz szablon klonowania.

 8. Pozostaw listę otwartą i sklonuj rysunek, klikając Klonuj wybrane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej