XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​X

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie początkowego położenia arkusza rysunku. Jest to przydatne w przypadku korzystania z dwóch wyświetlaczy. Wartością domyślną jest 0.

Tę opcję można ustawić na następujące sposoby:

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT=600XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900

X i Y to współrzędne lewego górnego narożnika widoku rysunku mierzone od lewego górnego narożnika okna klienta MDI (ciemnoszarego obszaru w oknie Tekla Structures).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Zobacz również

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​Y

XS_​DRAWING_​SHEET_​HEIGHT

XS_​DRAWING_​SHEET_​WIDTH

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej