XS_DRAWING_UPDATE_VIEW_PLACING

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​UPDATE_​VIEW_​PLACING

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia sterowanie sposobem działania umieszczania widoków. Jeśli po skalowaniu arkusz nie jest dopasowany do ekranu, Tekla Structures zwiększa rozmiar arkusza, używając właściwości układu rysunku, jeśli włączona jest automatyczna regulacja rozmiaru (Układ > Format rysunku > Tryb definicji rozmiaru > Automatyczny format we właściwościach rysunku). Tej opcji zaawansowanej należy używać razem z opcją XS_​INTELLIGENT_​DRAWING_​ALLOWED.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Wartość

Opis

TRUE

Aktualizuje umieszczenie widoku. Nie wpływa na skalę ani rozmiar arkusza.

TRUE, SCALE

Aktualizuje umieszczenie widoku i skaluje widok, jeżeli nie jest on dopasowany do arkusza. Tekla Structures zmniejsza skalę widoków, używając skali we właściwościach układu.

TRUE, SHEET

Aktualizuje widok i zwiększa rozmiar arkusza, jeżeli widok nie jest do niego dopasowany.

TRUE, SHEET, SCALE

Aktualizuje widok, skaluje widok i zwiększa rozmiar arkusza w razie potrzeby.

TRUE, CLONING_ONLY

Aktualizuje umieszczenie widoku. Nie wpływa na skalę ani rozmiar arkusza. Umieszczenie widoku jest aktualizowane tylko podczas klonowania, a nie podczas aktualizacji. CLONING_ONLY jest wartością domyślną.

TRUE, SCALE, CLONING_ONLY

Aktualizuje umieszczenie widoku i skaluje widok, jeżeli nie jest on dopasowany do arkusza. Tekla Structures zmniejsza skalę widoków, używając skali we właściwościach układu. Umieszczenie widoku jest aktualizowane wyłącznie podczas klonowania, nie podczas aktualizacji.

TRUE, SHEET, CLONING_ONLY

Aktualizuje umieszczenie widoku i zwiększa rozmiar arkusza, jeżeli widok nie jest do niego dopasowany. Umieszczenie widoku jest aktualizowane wyłącznie podczas klonowania, nie podczas aktualizacji.

TRUE, SHEET, SCALE, CLONING_ONLY

Aktualizuje umieszczenie widoku, skaluje widok i zwiększa rozmiar arkusza w razie potrzeby. Umieszczenie widoku jest aktualizowane wyłącznie podczas klonowania, nie podczas aktualizacji.

FALSE

Nie aktualizuje umieszczenia widoku ani nie zmienia skali widoku czy rozmiaru arkusza.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej