XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​VIEW_​DIRECTION_​MARK_​SYMBOL_​TOP

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Aby zdefiniować symbol strzałki używany w znacznikach kierunku widoku przekroju i widoku końcowego w przypadku każdego podstawowego typu widoku (przedni, górny, tylny, dolny), należy użyć następujących opcji zaawansowanych:

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Tekla Structures domyślnie użyje symbolu o numerze 66 w pliku xsteel.sym (znajdującym się zwykle w folderze \environments\common\symbols\).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej