Zarządzanie Tekla Structures

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Zarządzanie Tekla Structures

Zarządzanie Tekla Structures oznacza dostosowywanie i wdrażanie Tekla Structures dla użytkowników w Twojej organizacji lub na własny użytek.

Typy użytkowników, którzy zarządzają Tekla Structures, obejmują:

 • Administratorów lub menedżerów BIM Tekla Structures, którzy dostosowują Tekla Structures dla użytkowników w swojej organizacji.

 • Administratorzy IT zarządzający środowiskiem i subskrypcjami Tekla Structures oraz wdrażaniem Tekla Structures dla użytkowników.

 • Poszczególni użytkownicy, tacy jak freelancerzy, którzy mają osobistą subskrypcję Tekla Structures i chcą dostosować Tekla Structures do własnych potrzeb.

Przed rozpoczęciem korzystania z Tekla Structures

Musisz posiadać Trimble Identity, aby pobrać produkty Trimble i korzystać z licencji online.

Usługi Tekla Online, w tym subskrypcje Tekla Structures, korzystają z Trimble Identity do identyfikacji. Można używać konta Trimble Identity z innymi usługami Trimble, takimi jak Trimble Connect i SketchUp 3D Warehouse.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie Trimble Identity.

Wprowadzenie do zarządzania Tekla Structures w firmie

Osoba pełniąca funkcję administratora Tekla Structures powinna zapoznać się z pojęciami związanymi z instalacją, dostosowywaniem i rozpoczynaniem projektów.

Jako administrator Tekla Structures potrzebujesz głębszego zrozumienia i usystematyzowanego podejścia do określania i utrzymywania konfiguracji i ustawień, których użytkownicy potrzebują w swojej pracy.

Proces pracy dla administratorów lub menedżerów BIM

Typowym procesem pracy administratora lub menedżera BIM Tekla Structures jest:

 1. Planowanie instalacji Tekla Structures.

 2. Dostosowanie Tekla Structures i udostępnienie dostosowań wśród użytkowników w firmie.

 3. Konfiguracja nowych projektów.

Proces pracy dla administratorów IT

Administratorzy IT utrzymują otaczające środowisko sieciowe, zarządzają subskrypcjami Tekla Structures oraz wdrażają Tekla Structures dla użytkowników.

Typowym procesem pracy administratora IT jest:

 1. Konfiguracja środowiska sieciowego zgodnie z wymaganiami instalacji dla Tekla Structures.

 2. Zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji Tekla Online i subskrypcjami Tekla Structures.

 3. Wdrażanie Tekla Structures dla użytkowników.

Wprowadzenie do zarządzania Tekla Structures w małej lub średniej firmie

Administratorzy w małej firmie zazwyczaj zarządzają dostosowywaniem Tekla Structures, a także kontami użytkowników i subskrypcjami w organizacji Tekla Online.

Typowym procesem pracy administratora w małej organizacji jest:

 1. Planowanie sposobu instalowania Tekla Structures i wdrażanie Tekla Structures dla użytkowników.

 2. Zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji Tekla Online i subskrypcjami Tekla Structures.

 3. Dostosowanie Tekla Structures i dystrybucja dostosowań wśród użytkowników w firmie.

 4. Konfiguracja nowych projektów.

Wprowadzenie do zarządzania Tekla Structures jako pojedynczy użytkownik

Jeśli jesteś indywidualnym użytkownikiem z własną subskrypcją osobistą Tekla Structures, możesz chcieć dostosować Tekla Structures do swoich potrzeb.

Podstawowa konfiguracji do własnego użytku została ogólnie omówiona w dokumentacji każdej funkcji. Dostosowania można kopiować między różnymi modelami. W przypadku konfigurowania Tekla Structures na własny użytek dobrze jest uzyskać podstawowe informacje na temat struktury folderów do instalacji Tekla Structures i plików do konfiguracji Tekla Structures.

Typowy proces pracy dla indywidualnych użytkowników to:

 1. Instalacja Tekla Structures.

 2. DostosowanieTekla Structures do projektów i sposobu pracy.

 3. Tworzenie szablonów.

 4. Sprawdzenie ustawień w opcjach zaawansowanych.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej