XS_DRAW_SKEWED_ELEVATIONS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAW_​SKEWED_​ELEVATIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Wymiarowanie - elementy

Ustawienie tej zaawansowanej opcji na wartość TRUE powoduje wyświetlanie wymiarów wysokościowych elementów skośnych.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na wartość FALSE (domyślnie), wymiary wysokościowe elementów skośnych nie są wyświetlane na rysunkach.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Dodawanie wymiarów wysokościowych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej