XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SINGLE_​PART_​HATCH_​SCHEMA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Kreskowanie

Ta opcja zaawansowana służy do określania nazwy pliku schematu kreskowania używanego w rysunkach pojedynczych elementów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby używać domyślnego pliku schematu kreskowania, należy wprowadzić nazwę single.htc.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej