Planowanie i śledzenie projektów

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Planowanie i śledzenie projektów

Model utworzony w Tekla Structures zawsze zawiera wiele informacji, które można wyświetlać i eksportować. Można również poszerzać informacje i używać narzędzia Tekla Structures do planowania ogólnego projektu, w tym działań na budowie oraz do śledzenia stanu produkcji i budowy.

Oto główne narzędzia do planowania i śledzenia projektów:

  • Organizator to narzędzie do codziennego zarządzania informacjami o modelu, tworzenia zapytań o właściwości obiektów i klasyfikacji obiektów.

  • Menedżer zadań umożliwia dodanie danych związanych z czasem do modeli 3D Tekla Structures oraz kontrolowanie harmonogramu na różnych etapach i poziomach szczegółowości w trakcie trwania projektu.

Można również zaplanować podział na fazy, partie i sekwencje w Tekla Structures. W całym projekcie, można używać modelu Tekla Structures do wyświetlania stan projektu bezpośrednio w modelu.

Oprócz tworzenia raportów w narzędziu Organizator można używać oddzielnej funkcji tworzenia raportów, która zapewnia dodatkowe możliwości.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej