XS_DRAWING_SOLID_MERGE_TOLERANCE

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SOLID_​MERGE_​TOLERANCE

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekening vensters

Gebruik deze variabele om de limiet te definiëren die bepaalt of sommige objecten in een betonelement worden samengevoegd in het tekeningaanzicht. Voer de waarde in millimeters in. De standaardwaarde is 6.0.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld geeft het resultaat van samengevoegde onderdelen weer.

In het volgende voorbeeld zijn onnodige segmenten verwijderd van gebogen onderdelen die boven elkaar staan.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende