XS_DRAWING_FILTER_UDAS_WITHOUT_TYPE_CHECK

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​FILTER_​UDAS_​WITHOUT_​TYPE_​CHECK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Tę opcję zaawansowaną należy ustawić na wartość FALSE (domyślnie), aby do filtrowania widoków rysunków używać tylko atrybutów użytkownika zdefiniowanych dla obiektu w pliku object.inp.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej