XS_DRAWING_COMBINE_ADDED_DIMENSIONS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​COMBINE_​ADDED_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie, czy dodawane wymiary mają być scalane z istniejącymi wymiarami na zaktualizowanych lub sklonowanych rysunkach. W przypadku ustawienia wartości FALSE dodawane wymiary nie są scalane z istniejącymi wymiarami. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej