XS_DRAWING_CUT_VIEW_COMPARISON_CRITERIA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​CUT_​VIEW_​COMPARISON_​CRITERIA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie kryteriów porównywania widoków przekrojów. Jeśli widoki przekrojów są różne, będą widoczne i otrzymają niepowtarzalny znak przekroju. Domyślnie widoki przekrojów są porównywane na podstawie granic elementów (EXTREMA) i orientacji elementów w widoku (ORIENTATION). Ta opcja zaawansowana może zawierać połączenie następujących opcji rozdzielonych przecinkami:

 • Opcja POSITION porównuje numery pozycji wszystkich elementów w widoku (w tym elementów niewymiarowanych).

 • Opcja EXTREMA porównuje granice elementów w widoku.

 • Opcja ORIENTATION porównuje orientację elementów w widoku.

 • Opcja SHOWALL uznaje wszystkie widoki przekrojów za różne i wyświetla je z niepowtarzalnymi znakami przekroju.

 • Opcja EXACT używa sztywniejszych zasad porównywania widoków przekrojów. Opcji EXACT należy używać tylko w połączeniu z opcją EXTREMA lub opcją ORIENTATION.

  EXACT, ORIENTATION = Osie x/y elementu muszą być takie same.

  ORIENTATION = Osie x/y elementu muszą być takie same lub przeciwne.

  EXACT, EXTREMA = Granice elementu muszą być takie same w każdym kierunku.

  EXTREMA = Granice elementu muszą być takie same dla lokalnego kierunku każdego elementu.

  Jeśli orientacja różni się o 90 stopni, granice mogą być wciąż takie same, jeśli oba elementy mają np. takie same wymiary x i y.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej