XS_DSTV_CREATE_AK_BLOCK_FOR_ALL_PROFILES

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DSTV_​CREATE_​AK_​BLOCK_​FOR_​ALL_​PROFILES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: CNC

W przypadku wybrania dla opcji zaawansowanej ustawienia TRUE Tekla Structures utworzy bloki AK podczas tworzenia pliku NC w plikach DSTV dla wszystkich profili, scalonych plików NC i list elementów. Wartością domyślną jest TRUE.

W przypadku wybrania dla opcji zaawansowanej ustawienia FALSE Tekla Structures sprawdzi, czy dla elementu wymagane jest utworzenie bloku AK i w razie potrzeby utworzy taki blok.

Norma DSTV nie wymaga tworzenia bloków AK, jeśli profil jest całkowicie opisany za pomocą jego długości, wymiarów i cięć skośnych w danych nagłówka. Ta opcja zaawansowana umożliwia tworzenie bloków AK do profili, nawet jeśli dane nagłówka zawierają już wszystkie informacje na temat profilu.

Do kontrolowania, czy kąty cięcia profili mają być zapisywane do plików NC, służy opcja zaawansowana XS_DSTV_NO_SAWING_ANGLES_FOR_PROFILES_NEEDED.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej