XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES​​_OF_PART_MARKS_MINIMUM​​_​LENGTH

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Znaki - elementy

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie minimalnej długości linii odniesienia rysowanej przez Tekla Structures. Linia odniesienia nie będzie rysowana, jeśli jest krótsza niż długość minimalna, a opcja zaawansowana XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS jest ustawiona na wartość FALSE. Wartością domyślną jest 0.0. Jeśli opcja zaawansowana XS_DRAW_SHORT_LEADER_LINES_OF_PART_MARKS_MINIMUM_LENGTH jest ustawiona na wartość TRUE, linie odniesienia znaków elementów są zawsze rysowane.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​DRAW_​SHORT_​LEADER_​LINES_​OF_​PART_​MARKS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej