XS_DRAWING_SINGLE_PART_HATCH_SCHEMA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SINGLE_​PART_​HATCH_​SCHEMA

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Arceren

Gebruik deze variabele om de naam te bepalen van het arceringsschemabestand dat wordt gebruikt voor onderdeeltekeningen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

Voer single.htc in om het standaard arceringsschemabestand te gebruiken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende