XS_DRAWING_UDAS_MODIFY_ALL_DRAWING_TYPES

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​UDAS_​MODIFY_​ALL_​DRAWING_​TYPES

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Gebruik deze variabele om gelijktijdig wijzigen van de gebruikersattributen van alle geselecteerde tekeningen Documentmanager toe te staan, zelfs als de tekeningen van verschillende typen zijn.

  • Als u wijziging van gebruikersattributen voor alle typen tekeningen tegelijkertijd wilt toestaan, stel dan de variabele in op TRUE. TRUE is de standaardwaarde.

  • Stel de variabele in op FALSE om wijziging van gebruikersattributen toe te staan voor slechts één type tekening tegelijkertijd.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende