XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​VIEW_​DIRECTION_​MARK_​SYMBOL_​FRONT

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Gebruik deze variabelen om het pijlsymbool te definiëren dat wordt gebruikt in richtinglabels voor doorsneden en eindaanzichten wordt gebruikt voor elk type basisvenster (voor, boven, achter, onder):

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_FRONT

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_TOP

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BACK

  • XS_DRAWING_VIEW_DIRECTION_MARK_SYMBOL_BOTTOM

Tekla Structures gebruikt standaard het symboolnummer 66 in het bestand xsteel.sym (dat zich meestal bevindt in de map \environments\common\symbols\).

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende