XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​TEMPLATES_​LIBRARY

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Stel deze variabele zo in dat deze verwijst naar de modelmap die de templatetekeningen bevat.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase. .

Voorbeeld

C:\TeklaStructuresModels\CloningTemplate

(waarin CloningTemplate de modelnaam is).

Ga als volgt te werk om een bibliotheek met kloontemplates en de kloontemplate te gebruiken:

 1. Open het bestand user.ini dat zich in de map ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings in een teksteditor bevindt.

 2. Stel de variabele XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY zo in dat wordt verwezen naar de modelmap die de kloontemplates bevat (templatebibliotheek):

  set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=%XS_RUNPATH%\DrawingLibrary

  Bijvoorbeeld:

  set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels\CloningTemplate

  (waarin CloningTemplate de modelnaam is).

 3. Als u het dialoogvenster Tekening klonen wilt openen, klikt u op Klonen in Documentmanager.

 4. Gebruikt de opties Objecten en acties bij klonen om de te klonen tekeningobjecten en de acties voor elk gekloond object te definiëren.

 5. Selecteer de optie Kloon van > Ander model. U ziet dat de map CloningTemplate in het vak wordt weergegeven.

 6. Klik op de knop Selecteer template....

 7. Selecteer de kloontemplate in het dialoogvenster Tekeningtemplates.

 8. Laat de lijst open en kloon de tekening door op Kloon geselecteerde te klikken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende