XS_DRAWING_SHEET_WIDTH

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SHEET_​WIDTH

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekening vensters

Gebruik deze variabele om de standaardbreedte van een tekeningkader te definiëren. De standaardwaarde is 1000.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Raadpleeg ook

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​X

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​Y

XS_​DRAWING_​SHEET_​HEIGHT

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende