XS_DRAWING_ALLOW_SNAPPING_TO_DISTANT_POINTS

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​ALLOW_​SNAPPING_​TO_​DISTANT_​POINTS

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Stel deze variabele in op TRUE zodat de cursor naar eindpunten van objecten kan snappen in een tekening, zelfs als de cursor zich niet in de buurt van het eindpunt bevindt. Dit betekent dat als de cursor zich ergens in het object bevindt, de cursor naar de eindpunten van het object snapt. Als u dit niet wilt toestaan, stel dan deze variabele in op FALSE. De cursor snapt dan alleen naar de snappunten dicht bij de cursor.

De standaardwaarde is FALSE.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende