XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​Y

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekening vensters

Met deze variabele kunt u de beginpositie van de tekening definiëren. Dit is handig als u een dubbel scherm gebruikt. De standaardwaarde is 0.

U kunt deze variabele op de volgende manieren instellen:

XS_DRAWING_SHEET_POSITION_X=50 XS_DRAWING_SHEET_POSITION_Y=50 XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT=600 XS_DRAWING_SHEET_WIDTH=900

X en Y zijn de coördinaten van de linkerbovenhoek van het tekeningaanzicht, gemeten van de linkerbovenhoek van het MDI-clientvenster (het donkergrijze gebied in het Tekla Structures-venster).

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Raadpleeg ook

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​X

XS_​DRAWING_​SHEET_​HEIGHT

XS_​DRAWING_​SHEET_​WIDTH

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende