Templateattributen in tekening- en lijsttemplates

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Templateattributen in tekening- en lijsttemplates

U kunt templateattributen bijvoorbeeld gebruiken in tekening- en lijsttemplates, in filters, als waarden voor verschillende exportinstellingen en in tekeninglabels en opmerkingen.

Als u een tekening opent, een lijst maakt, een object exporteert of een filter gebruikt, dan gebruikt Tekla Structures de gedefinieerde attributen of formules om informatie van de modeldatabase te berekenen en weer te geven. Dit kan bijvoorbeeld het gewicht van het merk of de dekking zijn.

De benodigde attributen of formules worden in lijst- en tekeningtemplates toegevoegd in waardevelden. Welke templateattributen beschikbaar zijn voor een waardeveld is afhankelijk van het inhoudstype van de rij waarin het waardeveld wordt gebruikt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de lijsttemplate voor de onderdeellijst.

De bovenstaande lijsttemplate bevat een page header (groen kader) met de beschrijving en datum van de lijst, een regel (blauw kader) voor de onderdelenlijst en een page footer (rood kader) voor het samenvatten van de onderdeelgegevens. De definitieve lijst heeft een aparte regel voor de verschillende typen onderdelen. Alle rijen bevatten tekstlabels en waardevelden met templateattributen.

Dit is de definitieve lijst:

Hieronder ziet u een voorbeeld van een tekeningtemplate van een titelblok:

De bovenstaande grafische template bevat geen rijen, maar een leeg gebied waar u tekstlabels en waardevelden met templateattributen kunt toevoegen. Het titelblok bevat tekening- en projectinformatie, zoals projectdetails, naam van de ontwerper, schaal en de datum waarop de tekening is gemaakt. Er zijn kaders getekend rondom de verschillende gebieden met de lijntool.

Hier is het titelblok in de tekening:

Templateattributen kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt in Organisator, tekeninglabels en opmerkingen, IFC-export of in geautomatiseerde prefab-fabricage-exports.

De templateattributen samen met hun beschrijvingen worden in alfabetische volgorde weergegeven in Tekla User Assistance. Klik op de letter in de inhoudsopgave om alle attributen weer te geven die beginnen met die letter.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende