XS_DRAWING_ALLOW_NEW_SECTIONS_IN_REDIMENSIONING

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​ALLOW_​NEW_​SECTIONS_​IN_​REDIMENSIONING

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekeningeigenschappen

Gebruik deze variabele om te definiëren of nieuwe aanzichten of doorsneden worden gemaakt tijdens het opnieuw bematen van bestaande tekeningen. De standaard is FALSE, wat betekent dat er geen aanzichten of doorsneden worden gemaakt.

Deze variabele is rolspecifiek. Als het type SYSTEM(ROLE) in gebruik is, wordt de standaardwaarde gebruikt. Als het type MODEL(ROLE) of DRAWING(ROLE) in gebruik is, kunt u de waarde wijzigen. Deze is vervolgens voor alle gebruikers in het huidige model dezelfde.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende