XS_DRAWING_ASSEMBLY_HATCH_SCHEMA

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​ASSEMBLY_​HATCH_​SCHEMA

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Arceren

Gebruik deze variabele om de naam aan te geven van het arceringsschemabestand dat wordt gebruikt voor merktekeningen.

Deze variabele is modelspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in de optiedatabase.

Voorbeeld

Voer assembly.htc in om het standaard arceringsschemabestand te gebruiken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende