XS_DRAWING_SHEET_HEIGHT

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

XS_​DRAWING_​SHEET_​HEIGHT

Categorie in dialoogvenster Variabelen: Tekening vensters

Gebruik deze variabele om de standaardhoogte van een tekeningkader te definiëren. De standaardwaarde is 800.

Deze variabele is gebruikerspecifiek en de instelling wordt opgeslagen in options.bin onder de gebruikersmap, bijvoorbeeld in C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Start Tekla Structures opnieuw om de nieuwe waarde in te schakelen.

Raadpleeg ook

XS_​DRAWING_​SHEET_​POSITION_​X

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende