Splitserseigenschappen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Splitserseigenschappen

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de splitsers van de stavensets weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stramienlijn is .rst_sm.

Enkele van de volgende instellingen hangen af van de splitserrichting. Een pijlpuntsymbool dicht bij het middelpunt van elke splitser geeft de richting en de linker- en rechter zijde van de splitser aan. De pijlpunten vanaf het begin naar het einde van de splitser.

Speciaal

Optie Beschrijving
Randen volgen

Selecteer of de splitser probeert de randen van het pootvlak te volgen die zich tussen de eindpunten van de splitser bevinden.

Beïnvloede staven

Selecteer hoeveel staven op dezelfde locatie kunnen worden gewijzigd:

 • 1/1 = alle staven worden in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/2 = elke tweede staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/3 = elke derde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/4 = elke vierde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
Eerste beïnvloede staaf

Definieer welke de eerste staaf is die moet worden gewijzigd, beginnend bij het eerste uiteinde van de aanpasser.

Voer een positief nummer in of gebruik de pijlknoppen om het nummer te wijzigen.

Type splitsen Selecteer Overlappen of Knikken.
Offset splitsen

Definieert hoe ver van de splitser de splitsing wordt gemaakt.

Positieve waarden verplaatsen de splitsing naar de rechter zijde en negatieve waarden naar de linkerzijde van de splitser.

Overlappen

Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer Type splitsen Overlappen is.

Optie Beschrijving
Overlaptype Selecteer Standaard overlap of Aangepast overlappen.
Overlaplengte Voer met aangepaste overlappen de lengte van de overlappende koppeling in.

Met standaard overlappen wordt de overlappingslengte uit de stavendatabase (rebar_database.inp) gelezen.

Overlappingszijde

Selecteer de zijde van de overlappende koppeling vanaf de splitser:

 • Links overlappend
 • Rechts overlappend
 • Midden overlappend
Overlapplaatsing Selecteer of de overlappende staven parallel aan elkaar lopen of zich boven elkaar bevinden.

Knikken

Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer Type splitsen Knikken is.

(1) = Locatie van de splitser

Optie Beschrijving
Kniktype Selecteer Standaard knikken of Aangepast knikken.

Met standaardknikken worden de knikmaatlijnen uit de stavendatabase (rebar_database.inp) gelezen.

Rechte lengte knik Voer met aangepast knikken de lengte van het rechte segment van de knik in.

Dit is (2) in de bovenstaande afbeelding.

Lengte verstek Selecteer met aangepast knikken of de lengte van het geknikte segment in de diagonale richting (4) of horizontale richting (3) wordt gedefinieerd.

of

Selecteer vervolgens de benodigde afstand of een vermenigvuldiger van de staafdiameter.

Offset verstek Voer met aangepast knikken de offsetafstand van het rechte segment van de knik in.

Dit is (5) in de bovenstaande afbeelding.

De standaardwaarde is 2 * de werkelijke staafdiameter.

Knikzijde Selecteer aan welke zijde van de splitser de knik wordt gemaakt, Links of Rechts.
Knikrotatie Hiermee wordt gedefinieerd naar welke hoek de knik wordt geroteerd.

Zigzagsgewijs

Optie Beschrijving
Spreidingstype

Selecteer of en in welke richting de splitsen zijn gespreid. De opties zijn:

 • Niet spreiden
 • Links spreiden
 • Rechts spreiden
 • Midden spreiden
Offset spreiden De offset van de aangrenzende staven als ze gespreid zijn.
Was this helpful?
Vorige
Volgende