Eigenschappen van secundaire richtlijnen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van secundaire richtlijnen

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de secundaire richtlijnen van de stavenset weer te geven en te wijzigen.

Algemeen

Als u een tweede richtlijn wilt maken, volgt u de randen van het pootvlak tussen de beide uiteinden van de richtlijn, selecteert u Ja in de lijst Randen volgen in het eigenschappenvenster.

U kunt ook de tweede richtlijn selecteren en op op de mini-werkbalk klikken.

Eigenschappen tussenafstand

Als u wilt dat een secundaire richtlijn vergelijkbare afstandseigenschappen als de primaire richtlijn heeft, selecteert u Ja in de lijst Uit hoofdonderdeel overnemen in het eigenschappenvenster. U kunt vervolgens indien nodig de waarden Begin offset en Einde offset wijzigen. De afstandswaarden en bereiken worden automatisch verschaald door de verhouding tussen de lengte van de secundaire richtlijn en de lengte van de primaire richtlijn.

Als u de afstandseigenschappen van de tweede richtlijn onafhankelijk van de primaire richtlijn wilt definiëren, selecteert u Nee in de lijst Uit hoofdonderdeel overnemen en wijzigt u vervolgens indien nodig de volgende tussenafstandseigenschappen:

Optie Beschrijving
Begin offset

De offsets aan het begin en uiteinde van een richtlijn.

Tekla Structures berekent standaard de offsetwaarden volgens de instellingen van de betonnen dekking en de staafdiameter. Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [32,00].

De automatische offsetwaarden kunnen wijzigen als de buitenste stavensets worden gesplitst door splitsers en de splitsstaven in het gebied van de betonnen dekking uitkomen.

Einde offset
Wijze van genereren

Hoe tussenafstanden van de staven worden toegepast. Zie Afstandsopties voor meer informatie.

Aantal wapeningsstaven
Beoogde h.o.h.-maat
Exacte h.o.h.-afstand
Exacte h.o.h.-afstanden
Uitsluiten

Welke staven uit de stavenset worden weggelaten.

Zie ook Voorbeelden.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende