Eigenschappen wapeningsstreng

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen wapeningsstreng

Gebruik de eigenschappen Strengpatroon om de eigenschappen van strengen te bekijken en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stramienlijn is .rbs.

Optie Beschrijving
Algemeen
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de streng.

Tekla Structures gebruikt strengnamen in lijsten en tekeninglijsten en om strengen van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de streng.

Grootte

Diameter van de streng.

Afhankelijk van de omgeving de nominale diameter van de streng of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de streng.

U kunt voor elke kromming een aparte waarde invoeren. Scheid de waarden met spaties.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld strengen van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Nummering

Label reeksen van de streng.

Speciaal
Voorspanning streng

Voorspanning per streng (kN).

Aantal doorsneden

Aantal doorsneden van het strengpatroon.

Bijvoorbeeld:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 1:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 2:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 3:

  • Aantal doorsneden langs strengprofiel = 4:

In deze dubbele-T-ligger is het aantal doorsneden 4:

Onthechten
Onthechte strengen Voer het strengnummer in. Het strengnummer is het nummer voor de selectievolgorde van de streng.

Vanaf begin

Midden naar begin

Midden tot eind

Vanaf einde

Voer de lengte van de onthechting in.

Als u het selectievakje Symmetrisch inschakelt, worden waarden van Vanaf begin en Midden naar begin naar de velden Vanaf einde en Midden tot einde gekopieerd.

Symmetrisch Definieer of de start- en beginlengten symmetrisch zijn.
IFC-export
IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van de strengen. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)
Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)
Meer
Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om gegevens over wapening toe te voegen. Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

Als u waarden voor gebruikersattributen wilt instellen, klikt u op de knop Gebruikersattributen.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe velden toevoegen door het bestand objects.inp te bewerken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende