Eigenschappen van de einddetailaanpasser

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van de einddetailaanpasser

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de einddetailaanpassers van de stavenset weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stramienlijn is .rst_edm.

Speciaal

Optie Beschrijving
Randen volgen

Selecteer of de einddetailaanpasser probeert de randen van het pootvlak te volgen die zich tussen de eindpunten van de aanpasser bevinden.

Beïnvloede staven

Selecteer hoeveel staven op dezelfde locatie kunnen worden gewijzigd:

 • 1/1 = alle staven worden in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/2 = elke tweede staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/3 = elke derde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
 • 1/4 = elke vierde staaf wordt in dezelfde doorsnede gewijzigd.
Eerste beïnvloede staaf

Definieer welke de eerste staaf is die moet worden gewijzigd, beginnend bij het eerste uiteinde van de aanpasser.

Voer een positief nummer in of gebruik de pijlknoppen om het nummer te wijzigen.

Eindtype

Selecteer Haak of Knikken.

Als u de lege optie selecteert, worden er geen haken of knikken gemaakt maar kunt u de lengteaanpassingen, eindvoorbereidingen en gebruikersattributen definiëren.

Haak

Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer Eindtype Haak is.

Optie Beschrijving
Haaktype Vorm van de haak.

De stavendatabase (rebar_database.inp) bevat de vooraf gedefinieerde minimale buigradius en minimale haaklengte voor alle standaardhaken.

Raadpleeg Haken aan wapeningsstaven toevoegen.

Hoek Hoek van een aangepaste haak.
Radius Interne buigradius van een standaardhaak of aangepaste haak.
Lengte Lengte van het rechte deel van een standaardhaak of aangepaste haak.
Haakrotatie Rotatiehoek van een haak vanaf het staafvlak. Wordt gebruikt om 3D-staven te maken.

Bijvoorbeeld:

Knikken

Deze eigenschappen zijn beschikbaar wanneer Eindtype Knikken is.

(1) = Locatie van de einddetailaanpasser

Optie Beschrijving
Kniktype Selecteer Geen knikken, Standaard knikken of Aangepast knikken.

Gebruik de optie Geen knikken om andere einddetailaanpassers die knikken maken te overschrijven.

Met standaardknikken worden de knikmaatlijnen uit de stavendatabase (rebar_database.inp) gelezen.

Rechte lengte knik Voer met aangepast knikken de lengte van het rechte segment van de knik in.

Dit is (2) in de bovenstaande afbeelding.

Lengte verstek Selecteer met aangepast knikken of de lengte van het geknikte segment in de diagonale richting (4) of horizontale richting (3) wordt gedefinieerd.

of

Selecteer vervolgens de benodigde afstand of een vermenigvuldiger van de staafdiameter.

Offset verstek Voer met aangepast knikken de offsetafstand van het rechte segment van de knik in.

Dit is (5) in de bovenstaande afbeelding.

De standaardwaarde is 2 * de werkelijke staafdiameter.

Knikrotatie Hiermee wordt gedefinieerd naar welke hoek de knik wordt geroteerd.

Lengteaanpassing

Optie Beschrijving
Type aanpassing

Selecteer of en hoe de staaflengte wordt aangepast (uitgebreid of ingekort).

 • Geen aanpassing: De staaflengte wordt niet aangepast.
 • Einde offset: De staaflengte wordt aangepast volgens de opgegeven eindoffset.

  Gebruik deze optie om de beenvlakken op de betonnen vlakken en aanpasbaar aan de betonnen vlakken te houden, maar toch de staafuiteinden te verlengen of in te korten.

 • Beenlengte: De staaflengte wordt aangepast volgens de opgegeven beenlengte.
Lengte Afhankelijk van het type aanpassing, de lengte van de eindoffset of het been.

Voer met eindoffset een positieve waarde in om de staven te verlengen of een negatieve waarde om de staven in te korten.

Voer met beenlengte een positieve waarde in om de beenlengte in te stellen.

Staafuiteinden uitlijnen Als de lengten van rechte staven worden afgerond en/of getrapt taps toelopen, selecteert u of de staafuiteinden die zich het dichtst bij de einddetailaanpasser bevinden, worden uitgelijnd of niet.

Als u Nee selecteert, gebeurt het afronden en getrapt taps toelopen aan de taps toelopende rand van de stavenset en als beide randen taps toelopen aan de rand die een grotere hoek heeft.

Eindvoorbewerkingen

Optie Beschrijving
Methode

Selecteer de eindmethode van de staven. De opties zijn:

 • Koppelmof
 • Koppelmof vrouw
 • Koppelmof man
 • Schroefdraad
 • Anker
Type

Selecteer het type eindmethode. De opties zijn:

 • Standard
 • Positie
 • Overbrugging
 • Overgang
 • Bout
 • Lasbaar
Product Productnaam van het einddetail. Kunnen in lijsten worden weergegeven.
Code Productcode van het einddetail. Kunnen in lijsten worden weergegeven.
Draadtype Voer het type van de schroefdraad in.
Draadlengte Lengte van de schroefdraad vanaf het staafuiteinde.
Extra fabricagelengte Extra lengte die met sommige schroefdraadmethoden nodig is. Kan in lijsten worden weergegeven, maar heeft geen invloed op de totale lengte van de staaf.

Meer

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen van de einddetailaanpasser van de stavenset te openen. De bestandsextensie van het gebruikersattribuutbestand is .rst_edm.more.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende