Eigenschappen wapeningsnet

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen wapeningsnet

Gebruik de eigenschappen van het Wapeningsnet om de eigenschappen van wapeningsnetten weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van een eigenschappenbestand voor een wapeningsnet is .rbm.

Optie Beschrijving
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van het net.

Tekla Structures gebruikt netnamen in lijsten en tekeninglijsten.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nummering Labelreeks van het net.
Nettype

Vorm van het net. Selecteer Polygoon, Rechthoek of Gebogen.

Positie verdeelstaven Definieer of de dwarsstaven zich boven of onder de staven in lengterichting bevinden.
Sparingen uitsnijden Definieer of de polygoon- of onderdeeluitsnijdingen ook het net uitsnijden.
Net

Identificeerder van het net. Voor standaardnetten de netnaam die in de nettendatabase wordt gebruikt.

Als u een Standard net wilt maken, klikt u op de knop ... en selecteert u een net uit de nettendatabase.

De eigenschappen van standaardnetten worden in het mesh_database.inp-bestand gedefinieerd.

Als u een aangepast net wilt maken, selecteert u de optie Aangepast net en definieert u de eigenschappen.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven in het net.

Beschikbaar voor aangepast netten.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staaf.

Beschikbaar voor gebogen netten.

Haken

Raadpleeg Haken aan wapeningsstaven toevoegen.

Beschikbaar voor gebogen netten.

Dekking op vlak Afstand van een onderdeeloppervlak naar de hoofdstaven op hetzelfde vlak als de staven.
Dekking van vlak Afstand van de onderdeeloppervlakte naar de staaf of het staafuiteinde, loodrecht op het vlak van de staaf.
Start

Dikte van betonnen dekking of beenlengte van het startpunt van het net.

Beschikbaar voor rechthoekige en gebogen netten.

End

Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het eindpunt van de staaf.

Beschikbaar voor gebogen netten.

IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteitstype en het subtype van het net. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)
Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)
Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om gegevens over wapening toe te voegen. Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe velden toevoegen door Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken het bestand objects.inp te bewerken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende