Eigenschappen van het beenvlak

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van het beenvlak

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de beenvlakken van de stavensets weer te geven en te wijzigen.

Attributen

Optie Beschrijving
Layernummer

Hiermee wordt de volgorde van de staaflayers gedefinieerd. Hoe kleiner het layernummer hoe dichter de staaflayer zich bij het betonnen oppervlak bevindt. U kunt zowel positieve als negatieve waarden gebruiken.

Tekla Structures regelt standaard de staaflayers op basis van hun aanmaakvolgorde. De staaflayer die als eerste wordt gemaakt, bevind zich het dichtst bij het betonnen oppervlak.

U kunt ook de layervolgorde aanpassen door de volgende opties op de contextuele werkbalk te gebruiken:

Als u eigenschappen van het ene beenvlak naar een andere kopieert, wordt het layernummer niet gekopieerd.

Extra offset

Afstand tussen het beenvlak en de staven.

Een negatieve waarde verplaatst de staven buiten het beton.

Staafzijde spiegelen

Geeft weer of de staven naar de andere zijde van het beenvlak worden gespiegeld (Ja) of niet (Nee). De standaardwaarde is Nee.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende