Lijstinstellingen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Lijstinstellingen

In het dialoogvenster Lijst kunt u de lijstinstellingen controleren en wijzigen.

Optie

Beschrijving

Lijst: Lijsttemplates Geeft alle beschikbare lijsttemplates weer.

Lijst: Titels in lijsten

Optionele lijsttitels.

U kunt tot drie lijsttitels invoeren. Niet alle titels worden gebruikt in elke standaardlijst. Titel1 kan bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie over de fase in de lijst Assembly_list te tonen.

Lijst: Bladeren

De map wijzigen waarin de lijst wordt opgeslagen. Lijsten worden standaard opgeslagen in de map van het huidige model.

Weergeven Geeft de geselecteerde lijst weer.
Print Drukt de geselecteerde lijst af.
Maak van alle Maakt een lijst van alle objecten in het model met de geselecteerde template.
Maak van geselecteerde Maakt een lijst van de objecten die u met de geselecteerde template hebt geselecteerd.

Opties: Lijst weergeven

Bepaalt hoe lijsten worden weergegeven in Tekla Structures.

In dialoog venster toont de lijst in een nieuw venster.

Waarin lijst tonen toont de lijst in het gekoppelde programma. U kunt bijvoorbeeld instellen dat Tekla Structures alle HTML-lijsten opent in een webbrowser.

Opties: Gemaakte lijst weergeven

Bepaalt of de lijst automatisch wordt getoond op het scherm nadat de lijst is gemaakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende