Stavenseteigenschappen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Stavenseteigenschappen

Gebruik het eigenschappenvenster of de contextuele werkbalk om de eigenschappen van de stavensets weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand van een stramienlijn is .rst.

Algemeen

Optie Beschrijving
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de staven.

Tekla Structures gebruikt staafnamen in lijsten en tekeninglijsten en om staven van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staven.

Combinaties van kwaliteit, grootte en radius zijn in de stavendatabase vooraf gedefinieerd. Klik op de knop ... in het eigenschappenvenster om het dialoogvenster Staaf selecteren te openen. Het dialoogvenster geeft de beschikbare staafgroottes voor de gekozen kwaliteit weer. U kunt ook selecteren of de staven hoofdstaven, beugels of spanstaven zijn.

Diameter

Diameter van de staven.

Afhankelijk van de omgeving de nominale diameter van de staven of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staven.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt. Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is met de diameter van de wapeningsstaaf. De werkelijke buigradius wordt normaal gekozen om aan de grootte van de doornen op de staafbuigmachine te voldoen.

Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [120,00].

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nummering

Nummeringreeks van de staven.

Speciaal

Optie Beschrijving
Randen volgen

Selecteer of de richtlijn voor de wapeningsset probeert de randen van het pootvlak te volgen die zich tussen de eindpunten van de richtlijn bevinden.

Layernummer

Hiermee wordt de volgorde van de staaflayers gedefinieerd. Hoe kleiner het layernummer hoe dichter de staaflayer zich bij het betonnen oppervlak bevindt. U kunt zowel positieve als negatieve nummers gebruiken.

Als u het layernummer niet definieert, rangschikt Tekla Structures de staaflayers volgens hun volgorde van maken. De staaflayer die als eerste wordt gemaakt, bevind zich het dichtst bij het betonnen oppervlak.

U kunt ook de layervolgorde aanpassen door de volgende opties op de contextuele werkbalk te gebruiken:

Als u eigenschappen van de ene stavenset naar een andere kopieert, wordt het layernummer niet gekopieerd.

Verdeling

Optie Beschrijving
Begin offset

De offsets aan het begin en uiteinde van een richtlijn.

Tekla Structures berekent standaard de offsetwaarden volgens de instellingen van de betonnen dekking en de staafdiameter. Automatische waarden worden tussen vierkante haken weergegeven, bijvoorbeeld [32,00].

De automatische offsetwaarden kunnen wijzigen als de buitenste stavensets worden gesplitst door splitsers en de splitsstaven in het gebied van de betonnen dekking uitkomen.

Einde offset
Wijze van genereren

Hoe tussenafstanden van de staven worden toegepast. Zie Afstandsopties voor meer informatie.

Aantal wapeningsstaven
Beoogde h.o.h.-maat
Exacte h.o.h.-afstand
Exacte h.o.h.-afstanden
Uitsluiten

Welke staven uit de stavenset worden weggelaten.

Zie ook Voorbeelden.

Geavanceerd: Afronding

Optie Beschrijving
Rechte staven

Definieer of de lengten van rechte staven, de eerste en laatste benen en de tussenliggende benen worden afgerond en of de staaflengten naar boven, beneden of naar het dichtstbijzijnde geschikte getal volgens de afrondingsnauwkeurigheid worden afgerond.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen
Naar boven afronden bij splitsers

Definieer op de splitserlocatie hoeveel de staaflengten naar boven kunnen worden afgerond.

Geavanceerd: Tredeverloop

Optie Beschrijving
Type

Definieer of de staven een tredeverloop hebben en hoe de verlopende treden worden gemaakt.

De opties zijn Geen, Afstand en Aantal staven.

Als u de optie Aantal staven selecteert, voert u het aantal staven in één verlopende trede in.

Rechte staven

Als u de optie Afstand selecteert, voert u de waarden van de verlopende treden voor rechte staven, eerste en laatste benen en tussenliggende benen in.

Eerste en laatste been
Tussenliggende benen

Geavanceerd: Te maken minimale lengtes

Optie Beschrijving
Minimale staaflengte

Gebruik om te voorkomen dat Tekla Structures wapeningsstaven maakt die te kort zijn. Deze instelling is hoofdzakelijk voor rechte staven. Voer de minimale staaflengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

Minimale rechte begin/einde beenlengte

Gebruik voor gebogen wapeningsstaven. Voer de minimale beenlengte in als Afstand of als Coëfficiënt van staafdiameter.

IFC-export

Selecteer voor IFC-export, een optie in IFC entiteit en in Subtype (IFC4). De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Meer

Klik op de knop Gebruikersattributen om de gebruikersattributen van de stavensets te openen. De bestandsextensie van het gebruikersattribuutbestand is .rst.more.

U kunt de gebruikersattributen gebruiken om instellingen zoals staaflayerprefix en -nummer of groepsinstellingen te definiëren of te overschrijven.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende