Eigenschappen wapeningsstaven en staafgroepen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen wapeningsstaven en staafgroepen

Gebruik de eigenschappen Enkele wapening en Staafgroep om de eigenschappen van wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen weer te geven en te wijzigen. De bestandsextensie van het eigenschappenbestand is:

Algemeen, Haken, Dekking, IFC-export, Meer

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar voor enkelvoudige wapeningsstaven en wapeningsstaafgroepen:

Optie Beschrijving
Naam

Door de gebruiker te definiëren naam van de staaf.

Tekla Structures gebruikt staafnamen in lijsten en tekeninglijsten en om staven van hetzelfde type te identificeren.

Kwaliteit

Staalkwaliteit van de staaf.

Combinaties van grootte, kwaliteit en radius zijn in de stavendatabase vooraf gedefinieerd. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Staaf selecteren te openen. Het dialoogvenster geeft de beschikbare staafgroottes voor de gekozen kwaliteit weer. U kunt ook selecteren of de staaf een hoofwapening, een beugel of een spanstaaf is.

Diameter

Diameter van de staaf.

Afhankelijk van de omgeving, de nominale diameter van de staaf of een label dat de diameter definieert.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staaf.

U kunt voor elke staafkromming een aparte waarde invoeren. Scheid de waarden met spaties.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt. Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is met de diameter van de wapeningsstaaf. De werkelijke buigradius wordt normaal gekozen om aan de grootte van de doornen op de staafbuigmachine te voldoen.

Klasse

Wordt gebruikt om wapening te groeperen.

U kunt staven van verschillende klassen bijvoorbeeld in verschillende kleuren weergeven.

Nummering Labelreeks van de wapeningsstaaf.
Haaktype Vorm van de haak.

De stavendatabase (rebar_database.inp) bevat de vooraf gedefinieerde minimale buigradius en minimale haaklengte voor alle standaardhaken.

Raadpleeg Haken aan wapeningsstaven toevoegen.

Hoek Hoek van een aangepaste haak.
Radius Interne buigradius van een standaardhaak of aangepaste haak.
Lengte Lengte van het rechte deel van een standaardhaak of aangepaste haak.
Dekking op vlak Afstanden van het onderdeelvlak naar de staaf op hetzelfde vlak op als de staaf. Raadpleeg De dekkingsdikte van de wapening definiëren.
Dekking van vlak Afstand van de oppervlakte van het onderdeel naar de staaf of naar het staafuiteinde, loodrecht op het vlak van de staaf.
Start Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het eerste uiteinde van de staaf.
Eind Dikte van betonnen dekking of beenlengte aan het tweede uiteinde van de staaf.
IFC entiteit

Selecteer voor IFC-export het IFC-entiteittype en het subtype van de staaf of de staafgroep. De beschikbare subtypen zijn afhankelijk van de geselecteerde IFC-entiteit.

U kunt het subtype van de IFC4 onder de vooraf gedefinieerde opties selecteren of u kunt USERDEFINED selecteren en dan een tekst invoeren in Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4).

Subtype (IFC4)
Door de gebruiker gedefinieerd type (IFC4)
Gebruikersattributen

U kunt gebruikersattributen maken om gegevens over wapening toe te voegen. Attributen kunnen bestaan uit getallen, tekst of lijsten.

U kunt de waarden van gebruikersattributen in lijsten en tekeningen gebruiken.

U kunt ook de naam van de velden wijzigen en nieuwe velden toevoegen door Gebruikersattributen (UDA's) definiëren en bijwerken het bestand objects.inp te bewerken.

Speciaal, verdeling

De volgende eigenschappen zijn beschikbaar voor:

  • wapeningsstaafgroepen, inclusief taps toelopende groepen
  • gebogen wapeningsstaafgroepen
  • cirkelvormige wapeningsstaafgroepen
Optie Beschrijving
Vorm spreidingsgebied

Wat het type van de groep is.

Raadpleeg Een tapstoelopende of spiraalvormige wapeningsstaafgroep maken.

Aantal doorsneden
Wijze van genereren Hoe tussenafstanden van de staven worden toegepast.

Raadpleeg Staven in een wapeningsstaafgroep verdelen.

Aantal wapeningsstaven
Beoogde h.o.h.-maat
Exacte h.o.h.-afstand
Exacte h.o.h.-afstanden
Uitsluiten Welke staven uit de groep worden weggelaten.

Raadpleeg Staven uit een wapeningsstaafgroep verwijderen.

Was this helpful?
Vorige
Volgende